Ändra Affärsutveckling AB, Ulf Sparr
Vi erbjuder - startsidan Om oss Våra uppdragsgivare Våra partners Hur du når oss Här klickar du innan du avslutar ditt besök på andra.se

Om företaget

Vi drömmer om

…det goda företaget…

Vi tror på att:

människor gillar att hjälpa andra...
människor besitter skaparkraft…
människor vill om de får…
människor vet att mångfald är något bra…
människor växer med ansvar…
människor gillar att skapa tillsammans
människor skapar alltid lönsamheten

Vår idé

Vi ska bidra till företag och organisationers framgång. Detta gör vi genom att med ”utifrån” perspektiv och kompetens bidra till att företag går från idé till verklighet, där ledare och medarbetare skapar en för kunderna upplevd skillnad.

Vi erbjuder hjälp till självhjälp i samband affärsutveckling. Vi tränar ledare och medarbetare i förverkligandet av företagets idéer och ambitioner så att dessa levandegörs i vardagen.

Våra kunder och partners ska uppleva oss som kompetenta, inspirerande, jordnära och enkla att ha att göra med – ett företag som både har hjärna och hjärta.

Historia

Vi startade vår verksamhet 1988 till en början med stark inriktning på detaljhandel, där vi haft förmånen att arbeta inom de flasta branscher. Exempel: dagligvaror, Radio-TV, sport, möbler och bokhandeln. Idag är verksamheten även inriktad på andra branscher. Det som är gemensamt för våra uppdragsgivare är att de strävar efter att utveckla sin försäljning och lönsamhet genom att skapa mervärden för kunden som gör verklig skillnad.

© Ändra AB